Integracja JPK

xmlOferujemy pomoc we wdrożeniu w firmie Jednolitego Pliku Kontrolnego łącznie z dostawą odpowiedniego sprzętu do utworzenia autonomicznych baz danych do integracji JPK. Tworzymy odpowiedni interfejs integrujący system Urzędu Skarbowego, który zapewni prawidłowy eksport danych z rozproszonych i nietypowych systemów po stronie klienta (również tych nie mających już wsparcia producenta typu SAP 4.6). Proponujemy także przygotowanie odpowiedniego pakietu oprogramowania do podłączenia się do innych skomplikowanych systemów księgowych klienta.


 • Krótki czas na wprowadzenie koniecznych zmian w systemach informatycznych.
 • Niespójność interpretacyjna dotycząca zawartości niektórych pól w JPK (na przykład - data sprzedaży lub suma kontrolna faktury) pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdawczości a nawet wprowadzające w błąd nazewnictwo niektórych pól.
 • Brak odpowiednich rozporządzeń dotyczących błędów przy interpretacji wdrożenia.
 • Brak możliwości kontroli poprawności i integralności pliku JPK, brak dostarczonych narzędzi przez MF.
 • Błędy w systemach importujących dane JPK po stronie organów skarbowych a przy tym prawie całkowity brak wsparcia w tym zakresie ze strony organów skarbowych
 • Należy ustalić od kiedy powstanie obowiązek generacji JPK dla naszej firmy.
 • Zapoznać się ze strukturą JPK w odniesieniu do danych przechowywanych w systemach informatycznych.
 • Przeprowadzić audyt obecnych rozwiązań IT wykorzystywanych do celów finansowo-księgowych oraz analizę procesów biznesowych.
 • Zaplanować i wprowadzić zmiany w strukturze firmy i systemach informatycznych, które umożliwią generowanie JPK.
 • Należy również zwrócić uwagę na możliwość weryfikacji poprawności zapisanych danych w formacie JPK.
 • księgi rachunkowe,
 • wyciągi bankowe,
 • magazyn,
 • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
 • faktury VAT,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów.
Przejdź na strony MF

Struktura danych w plikach jest bardzo szczegółowa.

Dokładna specyfikacja znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny.

  • Oprogramowanie do generowania JPK zawiera:
  • interfejs / generator JPK do tworzenia plików XML
  • interfejs do integracji z możliwością dynamicznej zmiany ustawień
  • program gotowy do przetwarzania bardzo dużych baz danych
  • integracja z systemami zewnętrznymi
Oraz usługi:
  • kompleksowa usługa wygenerowania plików XML z systemów baz danych klienta
  • wykonanie eksportu danych z systemów klienta - również nietypowych i rozproszonych (łączenie z agregacją danych)
  • dopasowanie lub utworzenie brakujących elementów w oprogramowaniu klienta i dostosowanie ich do JPK
  • konsultacje w dziedzinie wdrożenia systemu JPK
  • stały serwis i wsparcie wdrożonego systemu JPK
Dodatkowo zapewniamy:
 • podpisanie umowy o poufności danych (NDA)
 • terminową realizację zadania
 • dostarczenie odpowiedniego sprzętu do instalacji i uruchomienia oprogramowania
 • wsparcie prawno księgowe przy wdrożeniu rozwiązania
Kontakt

Zapytaj naszego handlowca o ofertę wdrożenia systemu integracji JPK.

Zapraszamy do zadawania pytań, możemy dostosować generator do każdego systemu.