audyt it

Audyt IT

Kompleksową ocenę działalności systemu informatycznego umożliwia audyt IT. Najważniejszym zadaniem tej analizy jest sprawdzenie bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstwa, a jeśli istnieją w nim luki, zdiagnozowanie ich i określenie koniecznych obszarów do przeprowadzenia zmian. Innym z celów jest maksymalne usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie jego systemów, pozwalających na zwiększenie wydajności wykonywanych działań.

Najważniejsze zalety

Wykonanie audytu IT pozwala na zwiększenie ochrony całego wykorzystywanego sprzętu, ale także wszelkich programów, które są na nich zainstalowane.

Wiele osób może sobie zadawać pytanie, dlaczego jest on taki istotny. Wyjaśnieniem jest fakt, że w ten sposób możliwe jest określenie skali ochrony majątku firmowego, zgodności wszelkich analizowanych danych oraz dostarczaniu wiarygodnych informacji. Taka wiedza jest bezcenna, bo dzięki niej łatwiej możesz chronić się przed niepożądanymi zdarzeniami lub bardzo szybko je wykryć, zanim dojdzie do poważnej awarii czy ataku, który będzie miał dużo gorsze skutki.

Warto jest dokonywać audyt IT regularnie, dzięki czemu ryzyko strat będzie minimalizowane. W innym przypadku wskazaniem do zlecenia wykonania takich działań jest pojawienie się niepokojących oznak, które będą utrudniały swobodną pracę firmy. Będzie to chociażby jednoznaczne ze spowolnieniem pracy czy w gorszym przypadku wystąpieniem usterki.

Sposób działania

Audyty IT przeprowadzamy w sposób proceduralny i niezależny, kierując odpowiednie środki w zależności od wielkości badanej infrastruktury. Dzięki temu sam audyt IT nie powinien zająć więcej niż 2 godziny robocze, do 15 minut na stację roboczą – nie ma więc obaw o ciągłość pracy przedsiębiorstwa.

Oferujemy audyty

Bezpieczeństwa informacji

Analizujemy przetwarzane dane, realizujemy audyt polityki bezpieczeństwa IT oraz plany zachowania ciągłości działania, w tym wdrażamy automatyczne testy ochrony danych (RODO).

Sprzętu

Obejmuje je analiza konfiguracji bezpieczeństwa stacji oraz serwerów oraz ich szczegółowa automatyczna inwentaryzacja. Wynikiem audytu IT jest końcowy raport zawierający informacje o zaleceniach.

Legalność

Celem tych działań jest uporządkowanie oprogramowania i posiadanych licencji, ograniczenie nieświadomie użytkowanego nielegalnego oprogramowania oraz kosztów. Zobacz też panel predykcyjny

Bezpieczeństwo informacji

Nikt nie chce, żeby dane z systemu informatycznego jego firmy dostały się w niepowołane ręce. Warto mieć więc w zanadrzu procedury postępowania i plan ciągłości działania w sytuacjach, kiedy bezpieczeństwo zostało naruszone.

Tym bardziej, że cyberprzestrzeń pełna jest rozmaitych zagrożeń. Dlatego na bazie naszego kilkunastoletniego doświadczenia oferujemy m.in. przeprowadzenie analiz ryzyka pozwalających określić najlepsze rozwiązania dla polityki bezpieczeństwa, zbadanie, które zasoby systemu powinny być chronione i w jaki sposób, poprowadzimy też szkolenia dla pracowników.

Zapewnione bezpieczeństwo systemów informatycznych jest nieodłącznym elementem ochrony systemu przed zagrożeniem atakami hakerskimi. W związku z tym przygotowana polityka bezpieczeństwa systemu informatycznego jest kluczem do bezpiecznego funkcjonowania systemu i związanej z nim infrastruktury.

Jest to szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw publicznych, a także firm, które w trakcie prowadzonej działalności mają do czynienia z danymi poufnymi klientów. Zwiększone zasady bezpieczeństwa są wobec takich podmiotów nakładane przez regulacje prawne.

Zajmujemy się

Bezpieczeństwem baz danych
Ochroną danych osobowych
Polityką bezpieczeństwa informacji
Zarządzaniem ryzykiem
Planami zachowania ciągłości działania.