System DLP-Data Loss Prevention

System DLP dba o bezpieczeństwo firmowych danych.

System przeprowadza audyty bezpieczeństwa i chroni wrażliwe dane przed „opuszczeniem” firmowej sieci. Dzięki systemowi tagowania plików zyskujesz ścisłą kontrolę nad wszystkimi danymi organizacji, możesz śledzić drogę plików lub ją zablokować.

Obszerne audyty i centralna konsola zarządzania daje możliwość zapanowania nad wszystkimi danymi firmy oraz skutecznie monitoruje możliwość powstania incydentu RODO (wycieku danych).

Aplikacja DLP jest dla Ciebie jeśli:

Potrzebujesz chronić swoje dane firmowe w tym tajemnice przedsiębiorstwa.

Twoja organizacja często wymienia się danymi które nie mogą wyjść poza organizację.

Dbasz o bezpieczeństwo danych firmowych, ale nie masz pewności czy robisz to skutecznie.

Gromadzisz dane osobowe w wielu miejscach których nie kontrolujesz.

Pracownicy pracują wewnątrz organizacji ale także zdalnie.

Twoi pracownicy korzystają z wielu aplikacji, mają dostęp do zasobów danych firmowych.

Twoi pracownicy mają dostęp do Internetu przez, który może dojść do wycieku danych.

Stały monitoring danych

System wykryje każdą próbę operowania chronionymi danymi w niepożądany sposób. W zależności od Twoich ustawień, system DLP może zablokować ryzykowną aktywność, powiadomić administratora lub przypomnieć pracownikowi o potencjalnym naruszeniu polityki bezpieczeństwa.

Kiedy potrzebujesz zabrać wrażliwy dokument poza firmę (np. na dysku USB) System DLP dopilnuje, by nośnik był zaszyfrowany, a zapisane na nim dane chronione przed niepowołanym dostępem w razie utraty lub kradzieży nośnika. System DLP gwarantuje, że Twoja własność pozostanie Twoją własnością.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz:

Identyfikować oraz kontrolować przepływ wrażliwych danych wewnątrz organizacji

Śledzić krok po kroku wszystkie operacje wykonywane na wrażliwych danych

W łatwy sposób ustalić źródło przecieku, w celu ograniczenia szkód i wprowadzenia niezbędnych środków zaradczych

Skutecznie wdrażać polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych

Pozostać w zgodzie z przepisami RODO

System DLP określa typy urządzeń, które można podłączać do firmowej sieci i ogranicza dostęp nośnikom nieautoryzowanym. Zmniejsz ryzyka związane z trendem BYOD i redukuje możliwości cyberataku.

Jak zapewnisz zgodność swoich systemów z RODO przez system DLP?

Audyt danych

Rozwiązanie monitoruje przesyłanie ważnych dokumentów i wszelkie działania na nich wykonywane.

Zasady pracy z dokumentami

Zdecyduj kto może przetwarzać dane osobowe i w jaki sposób. System DLP wymusza stosowanie polityk bezpieczeństwa gwarantując, że nie są one tylko martwymi papierowymi przepisami.

Edukacja pracowników

Edukacja pracowników - Każdy pracownik musi wiedzieć, które informacje wymagają szczególnej ostrożności przy przetwarzaniu. System DLP sam informuje pracowników o obowiązujących zasadach wzmacniając bezpieczeństwo danych.

Szyfrowanie danych

Wszystkie nośniki zawierające dane osobowe powinny być szyfrowane. Dzięki centralnemu zarządzaniu szyfrowaniem całych dysków, System DLP ułatwia szyfrowanie wszystkich nośników w firmie.

Ochrona przed wyciekiem danych

Kompleksowa ochrona przed wyciekami powinna uwzględniać wszystkie metody komunikacji – e-maile, wydruki, dyski USB, płyty DVD, urządzenia mobilne etc. DLP gwarantuje, że opuszczające firmę dane będą w pełni zabezpieczone.

Ochrona fizycznych kopii dokumentów

Aplikacje, umowy, kontrakty - wszystkie firmowe dokumenty powinny być odpowiednio chronione. DLP pozwala decydować, które wrażliwe dokumenty mogą być drukowane dając Ci pewność, że nikt nie wyniesie z firmy wydrukowanej bazy danych.

Zgodnie z wymogami

Dzięki rozwiązaniu DLP łatwo spełnisz wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Pełny pogląd

Uzyskasz lepszy ogląd tego, co dzieje się w Twojej firmie, jak pracownicy przetwarzają wrażliwe dane i wyeliminujesz ryzyko nieprawidłowego ich użycia. Gdy pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa błyskawicznie otrzymasz powiadomienie, a w przypadku problemów ze zgodnością z RODO masz dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do jego rozwiązania.
Bądź zgodny z RODO

Urząd ochrony danych osobowych sprawdza w jaki sposób przygotowałeś swoją organizację do możliwego wycieku danych oraz jakie środki podjąłeś aby taki wyciek wykryć i ochronić osoby których dane dotyczą. Spełnij zasadę rozliczalności zgodną z RODO – w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa (wycieku danych) masz możliwość wykazania, że dochowałeś należytej staranności przy zabezpieczeniu danych przed wyciekiem czego potwierdzeniem będą liczne raportyoraz skuteczne wskazanie miejsca wycieku danych. Dzięki systemowi DLP w przypadku powstania incydentu masz możliwość skutecznej obrony prawnej przed konsekwencjami ze strony UODO.