Prezentujemy moduł automatycznego audytu RODO.

System w sposób pełni automatyczny wykrywa zagrożenia związane z zabezpieczeniami dotyczące naszej dokumentacji obsługi systemu informatycznego.

Automatyczny agent zbierający dane:

System jest tak pomyślany aby zapewnić bierzącą weryfikację czynności które pochłaniają najwięcej czasu a mogą być realizowane automatycznie. Dzięki rozwiązaniu oprogramowania chmurowego oraz połączeniu z agentem zdalnym zainstalowanym na każdym naszym komputerze w firmie jesteśmy w stanie monitorować wszelkie odchylenia od założeń naszej dokumentacji.

Podstawowym przykładem takiego monitoringu są automatyczne alerty na temat:

Brak zainstalowanego antyvirusa
Brak wygaszacza ekranu
Brak szyfracji dysku twardego z podziałem na partycje
Brak hasła na komputerze
Czas zalogowania i wylogowania użytkownika.
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Dostęp przez panel stronę www

Dzięki panelowi web dostep do wszystkich danych jest łatwy dla każdego
inspektora ochrony danych osobowych oraz administratora danych osobowych.
Wszystkie dane zbierane przez system są dostepne on-line, czyli każda zmiana
zostanie wyświetlona od razu, np. jeśli ktoś usunie hasło z komputera to
automatycznie zostanie to wyświetlone w naszym panelu.

Dodatkowo możemy definiować alerty mailowe które poinformują nas
o takich zdarzeniach. Panel dostępny jest także na urzadzenia mobilne.

Raporty i sprawozdania

Aby dopełnić i ułatwić działanie IOD oraz ADO wyposażyliśmy system w piękne i czytelne sprawozdania w formie dokumentu z całego stanu naszej infrastruktury IT. Poprzez 1 kliknięcie wykonacie audyt dla np. 100 czy 1000 komputerów w sposób pełni automatyczny, dzięki temu w sposób ciągły mogą Państwo dokonywać sprawozdań oraz czuwać na bezpieczeństwem IT. Raporty są przenzaczone dla menadźerów oraz osób związanych z IT oraz tych które tej wiedzy nie posiadają.

Dokumentacja i automatyczne upoważnienia.

Od teraz generowanie listy czynności przetwarzania będzie czystą przyjemnością. Dzięki inteligentnemu systemowi połączonego z agentem zbierającym dane od teraz nasza organizacja będzie bezpieczna także pod względem prawidłowo prowadzonej dokumentacji.

Funkcje ułatwiające

Import pracowników do systemu przez CSV
Nadawanie pracownikom lokalizacji, obszarów przetwarzania
Na podstawie określonych czynności przetwarzania łączymy je z pracownikami i obszarami
Automatycznie generujemy rejestr czynności przetwarzania

Na podstawie rejestru czynności automatycznie generujemy
rejestr upoważnień
Na podstawie rejestru i połączenia danych generujemy
dokumenty upoważnień przetwarzania dla pracowników
Każda zmiana w systemie RODO jest odnotowywana w specjalnym
logu bezpieczeństwa.

Nowe funkcjonalności RODO

Dopełniając funkcjonalność RODO od teraz możemy udostepniać szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu RODO w organizacji. Możemy utworzyć dostep dla pracowników w celu zapoznania się z dokumentacją RODO (wybrane dokumenty) lub dla ADO jeśli pracujemy jako IOD. Dzięki panelowi zyskujemy narzędzie monitorujące oraz udostepniające odpowiednie informacje dla wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych w oraganizacji.

Uwaga dla IODów

Panel dostepny jest też w wersji multi firmowej. Tzn możemy mieć nadzór na wieloma firmami naraz jako osobne zbiory danych.

Zapraszamy do zapoznania się także z funkcjami finansowymi oraz ściśle związanymi z IT w panelu predykcyjnym.

Oferujemy rabaty partnerskie dla IODów korzystających z naszego oprogramowania.