Systemy ERP

Systemy ERP


  • analizę procesów biznesowych przedsiębiorstwa
  • wdrożenie systemów zarządzania (projektowanie, parametryzowanie, programowanie, testowanie)
  • implementację rozwiązań autorskich wypracowanych na bazie własnych doświadczeń
  • integrację z systemami zewnętrznymi klienta
  • migrację danych z dotychczasowych systemów
  • szkolenia kluczowych i końcowych użytkowników systemu
  • opiekę powdrożeniową, nadzór eksploatacyjny, usługi serwisowe, utrzymanie systemu
  • rozwój i upgrade zaimplementowanych rozwiązań
  • audyt techniczny oraz funkcjonalny wdrożonych systemów
  • konsultacje i doradztwo



Kontakt

Wdrożenie Twojego projektu może być leasingowane przez Europesjki Fundusz Leasingowy.

Oferujemy bezpieczne i atrakcyjne cenowo finansowanie leasingiem we współpracy z największymi Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi.