Jest to jedyne rozwiązanie na rynku które jest dedykowane dla kadry zadządzającej. W łatwy i czytelny sposób pozwala na kontrolowanie pracy informatyków oraz zapewnia dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat stanu informatyki w firmie.

Dodajmy, że wszystkie informacje są dostępne online i zbierane z urządzeń, systemów zgłoszeniowych i finansowych na bieżąco. Dostęp możliwy jest przez komputer oraz urządzenia mobilne.

Możliwość pełnego wglądu w status infrastruktury powierzonej nam do zarządzania.

Zautomatyzowane zarządzanie
zasobami w organizacji

  • Przydzielanie sprzętu do pracowników
  • Monitorowanie oprogramowania na jednostce
  • Dostęp do aktualnych danych na temat wykorzystywanego
    sprzętu IT łączenie z danymi szczegółowymi każdej jednostki.
  • Możliwość analizy częstotliwości zgłoszeń dotyczących sprzętu.
    Na podstawie tych informacji możemy analizować cykl wykorzystania
    sprzętu oraz wykonanych zgłoszeń przez pracownika na danym sprzęcie.

 

WYKONYWANIE ŁATWYCH I SZYBKICH AUDYTÓW DOTYCZĄCYCH STANU
SPRZĘTU ORAZ OPROGRAMOWANIA. AUDYT JEST ZAKOŃCZONY
AUTOMATYCZNYM RAPORTEM PODSUMOWUJĄCYM.

Panel utylizacji umożliwia kontrolowanie sprzętu który przechodzi w stan utylizacji. Wszystko odbywa się automatycznie na podstawie realizowanego audytu.

Monitorowanie aktywności działu IT. Statystyki wykorzystania działu it, ilości godzin pozwalają sprawdzać naszą skuteczność oraz stosunek ilości wykonywanych serwisów do kosztów które ponosi klient.

Przegląd zgłoszeń realizowanych przez dział IT z dostępem do treści. Umożliwia łatwą analizę wykonywanych czynności przez dział it oraz weryfikację zasadności opłat przez klienta.

Zestawienia rozliczeniowe w których mamy dostęp do aktualnych ofert, faktur i proform wystawionych przez Twoją firmę IT. Możliwość realizacji rozliczeń przez szybkie płatności.

Czytelne raporty z dostępnością online powiązane z systemem zgłoszeniowym ułatwia współpracę przy rozliczeniach czynności serwisowych.

Monitorowanie wybranych licencji oraz mapowania zbiorczych licencji. Dane zbierane są w sposób automatyczny za pomocą automatycznych kolektorów zainstalowanych na komputerach.

Infrastruktura IT

Pod Twoją pełną kontrolą

Panel zbudowany jest dwóch modułów.

Pierwszy moduł administracyjny dostępny jest dla informatyków czyli Twojego zewnętrznego działu IT, w ten sposób dostarczają odpowiednią konfigurację, mapowanie licencji i inne ustawienia które ładują dane do systemu.

Drugi moduł dla Menadżerów umożliwi dostęp do raportów, rozliczeń, statusu komputerów, wspomnianego dashboardu z wykresami. Czyli wszystkie funkcje które są potrzebne do kontrolowania pracy informatyków, wydatków oraz licencji i sprzętu. Dzięki takiemu podziałowi Klient może skupić się na analizie informacji dostępnych w panelu, które są przez cały czas kompletne i aktualne. 

Przy nawiązaniu współpracy abonamentowej,
dostęp do panelu jest całkowicie darmowy.